ขึ้นภาษีเหล้า-บุหรี่ ปี2555

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมสรรพสามิตปรับขึ้นภาษีสุรา ทั้งสุราขาวและสุราผสม รวมทั้งให้ปรับขึ้นภาษียาสูบ

ส่งผลให้ราคาจำหน่ายบุหรี่ในประเทศปรับขึ้นประมาณ 10 บาท ส่วนบุรหรี่นอกปรับขึ้นประมาณ 20 บาท ส่งผลให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น 10,000 ล้านบาทต่อปี

ส่วนราคาจำหน่ายสุราขาวจะขึ้นประมาณขวดละ 5-7 บาท ในขณะที่สุราผสมราคาจะขึ้นประมาณขวดละ 7-15 บาท ส่วนบรั่นดีราคาจะปรับขึ้นประมาณขวดละ 15 บาท

ซึ่งการปรับขึ้นราคาครั้งนี้จะกระทบต่อเหล้าไทยโดยตรง ส่วนเหล้านอกไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากจ่ายภาษีเต็มเพดานอยู่แล้ว

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>